ShipData.nl

MFV OspreyShipData.nl is internetsite die zich bezig houdt met het verzamelen en publiceren van visserij gerelateerde informatie. Zij heeft in haar bestaan de informatie weten uit te breiden tot meer dan 60.000 visserijfoto’s en meer als 20.000 bestanden met scheepsinformatie. ShipData.nl is met deze gegevens een vaste vraagbaak en betrouwbaar naslagwerk voor de visserij-industrie in zijn gehele breedte.

De bezoekers

ShipData.nl kan rekenen op een zeer hoog bezoekersaantal. Zij trekt per dag meer dan 1000 verschillende (unieke) bezoekers. Zij vragen gemiddeld ruim 25 pagina’s per bezoek op wat resulteert in zo’n 25.000 pagina’s per dag. Het merendeel van de bezoekers is direct in de visserij of visserij gerelateerde sector actief. Van de bezoekers komt 83% uit Nederland en 9,1% uit het België.

© 2019 ShipData.nl. All Rights Reserved.